logisztikai menedzsment aktualitások, logisztikai tanácsadás újdonságok

logisztikai kontrolling a hazai iparági gyakorlatban

Az elmúlt évek gazdasági kihívásaira az egyes iparágak és vállalatok, versenyképességük megőrzése érdekében eltérő módon reagáltak. A sikeresség és fejlődés alapfeltétele, hogy a vállalatok ismerjék képességeiket és lehetőségeiket, melyek meghatározására a legalkalmasabb eszköz, az operatív kontrolling.  

Ennek egyik fontos területe a logisztikai kontrolling (amellyel kapcsolatban szívesen adunk logisztikai tanácsadás szolgáltatást), mely a logisztikai tevékenységeket leíró adatokat alakítja át - a rövid és hosszú távú döntési helyzeteket megalapozó - vezetői információvá. A hatékonysági információk, trendek minősége, illetve az azokra alapozott vállalati döntések tehetik lehetővé, a jelen gazdasági helyzethez való gyors alkalmazkodást, ezáltal a fejlődést vagy a túlélést.

2011 szeptemberében az MLBKT és az Art-of-Lean Solutions Kft. felmérést végzett, melynek célja a logisztikai kontrolling magyarországi vállalati elterjedtségének, gyakorlatának, eredményességének és kihívásainak megismerése volt.

Felmérésünkben olyan alapvető kérdésekre kerestük a választ - iparági, és logisztikai tevékenységekre fordított források szemszögeiből -, mint:

  • a logisztikai kontrolling célja és felhasználási területei,
  • a logisztikai kontrolling fókuszterületei,
  • a logisztikai területeken használt legfontosabb teljesítménymutatók,
  • a logisztikai kontrolling rendszer működtetésének forrásigénye, vállalati tagozódása,
  • a logisztikai kontrolling rendszer eredményeivel való elégedettség,
  • a jövő sikertényezői. 

A kutatásban résztvevők:

A felmérés válaszadási aránya magas, 24%-os volt, igazolva a téma fontosságát és aktualitását.

A kutatási kérdőívet összesen 85 vállalat töltötte ki, melyet több szempont mellett most iparági szektorok szerint, és az éves logisztikai tevékenységekre fordított költségek szerint csoportosítva mutatunk be. A válaszadók 47%-ban a termelői és ugyanilyen arányban a szolgáltatói szektorból kerültek ki. A logisztikai szolgáltatói szektorból jövő vállalatokat a szolgáltatói szektorból kiemelve vizsgáltuk, tekintettel az általuk kitöltött kérdőívek mennyiségére (19%) és a kérdőív profiljára.

A tanulmány főbb megállapításai:

A logisztikai kontrolling vállalati jelenléte.

A vállalatok 28%-nál nincs logisztikai kontrolling tevékenység, mely különösen a termelői szektorra jellemző, ahol a vállalatok 36 %-a nyilatkozott úgy, hogy nem alkalmaznak logisztikai hatékonyságmérés. A kontrolling tevékenység legnagyobb arányban - mintegy 81%-ban - a logisztikai szolgáltatóknál van jelen.

Lépjen velünk kapcsolatba...

Kövessen minket!